Geschichte
Team
Jobforum
Geschichte
1980 Gründung des Ziv.-Ing. Büros
   

1980 – 2005

DIPL.-ING. DR. TECHN. JOACHIM KÜTTNER
ZIVILINGENIEUR   FÜR   ELEKTROTECHNIK
   
2005 Umgründung
   
seit 2005
DI. DR. KÜTTNER, DI. WENGER & PARTNER GMBH
ING.-BÜRO FÜR ELEKTRO- UND MEDIZINTECHNIK